Programiranje baza podataka

Promena rasporeda svih grupa

05.03.2022. 09:00

U nastavku kursa, a do eventualnih novih izmena, nastava će se održavati prema narednom rasporedu:

Predavanja

 • Sreda: 15h-17h
  • Grupe: 3I (sve), 4R (sve)
  • Nina Radojičić Matić

Vežbe

 • Ponedeljak: 8h-11h

  • Grupe: 3I11, 3I12
  • Boris Cvitak
 • Ponedeljak: 11h-13h

  • Grupe: 4R1, 4R2
  • Nikola Ajzenhamer
 • Četvrtak: 13h-16h

  • Grupe: 3I21, 3I22
  • Anja Bukurov

Ove informacije su istaknute na početnoj stranici kursa, zajedno sa Webex linkovima za pristup časovima.