Programiranje baza podataka

Plan časova vežbi za R smer do kraja semestra

29.04.2022. 00:10

Drage kolege,

U tabeli sa snimcima vežbi okačen je snimak za 10. sedmicu za R smer u kojem su ispredavani napredni koncepti u JDBC aplikacijama (transakcije i višekorisničko okruženje). Zamoliću vas da pogledate ovaj snimak do narednog časa, kako biste kompletirali svoje znanje iz ove oblasti. Primetićete da je video nešto duži, ali je urađen sa ciljem da detaljnije objasni koncepte, tako da verujem da će vam pomoći. Ipak, ukoliko smatrate da ima potrebe, možemo se dogovoriti i organizovati konsultacije nakon prvomajskih praznika na kojima biste postavljali pitanja za gradivo koje smo prešli do sada (C/SQL i Java/SQL).

Do kraja semestra, plan za časove vežbi je sledeći:

  • 9.05.2022. - Hibernate (Uvod u objektno-relaciono preslikavanje (ORP).)
  • 16.05.2022. - Hibernate (Napredni ORP. HQL.)
  • 23.05.2022. - Hibernate (Strani ključevi.)

Kao što vidite, dana 25.05.2022. neće biti održan čas, te je upravo zbog toga i okačen snimak za jednu sedmicu unapred. Razlog za ovo jeste da ne bismo prešli 2/3 gradiva iz Hibernate-a u poslednjoj sedmici nastave, već da imate vremena da pažljivo spremite gradivo za ispit. Ponovo, ako bude bilo potrebe, taj termin možemo iskoristiti za konsultacije. O ovome ćemo se dogovoriti naknadno.

Želim vam srećne praznike,

Nikola.