Programiranje baza podataka

Anketa za praktični deo ispita u roku JUN 1

30.05.2022. 09:20

Ukoliko planirate da izađete na ispit iz PBP-a u roku JUN1 i prijavili ste ispit na Hipatiji, molimo Vas da popunite ovu anketu.

Anketa je otvorena do petka, 03.06.2022. godine, u 12h.

Ukoliko se prijavite za polaganje preko ankete, a ipak odlučite da ne izlazite na ispit u ovom roku, molimo Vas da obavestite predmetne asistente putem zajedničkog mejla.