Programiranje baza podataka

Anketa za praktični deo ispita u roku SEPTEMBAR 2

08.09.2022. 10:00

Ukoliko planirate da izađete na ispit iz PBP-a u roku SEPTEMBAR 2 i prijavili ste ispit na Hipatiji, molimo Vas da popunite ovu anketu.

Anketa je otvorena do ponedeljka, 12.09.2022. godine, u 12:00.

Ukoliko se prijavite za polaganje preko ankete, a ipak odlučite da ne izlazite na ispit u ovom roku, molimo Vas da obavestite predmetne asistente putem zajedničkog mejla.