Programiranje baza podataka

Raspored studenata po učionicama u roku SEPTEMBAR 2

12.09.2022. 13:25

Raspored studenata po učionicama u roku SEPTEMBAR 2 možete pogledati ovde. Molimo studente da se pridržavaju rasporeda i termina u kom polažu deo ispita za koji su se prijavili preko ankete. Studenti koji polažu ceo ispit prvih 45 minuta odgovaraju na teorijska pitanja, nakon čega imaju još 3 sata za rešavanje zadataka.

Ispit se polaže iz dva dela:

  • teorijski deo sa početkom u 13:00
  • praktični deo sa početkom u 13:45.

Molimo sve studente da dođu 10 minuta pre početka odgovarajućeg dela ispita, za koji su se prijavili preko ankete, ispred učionice u koju su raspoređeni.

Ukoliko neko nije na spisku, a želi da polaže ispit u roku SEPTEMBAR 2 i prijavio je ispit na Hipatiji, u obavezi je da se javi predmetnom asistentu najkasnije do ponedeljka, 12.09. u 23:59, kako bi bio raspoređen u neku učionicu. U mejlu naglasiti da li polažete ceo ispit ili jedan deo (i koji).

Ukoliko se neko prijavio za polaganje ispita preko ankete, a ipak neće izaći ispit u ovom roku ili se predomislio za deo ispita koji želi da polaže, molimo da se mejlom javi predmetnim asistentima.