Programiranje baza podataka

Anketa za teorijski deo ispita u roku SEPT 0

15:30

Ukoliko planirate da izańĎete na teorijski deo ispita iz PBP-a u roku SEPT 0, molimo Vas da popunite ovu anketu.

Hvala!