Programiranje baza podataka

Anketa za praktični deo ispita u roku SEPT1

20:00

Ukoliko planirate da izađete na ispit iz PBP-a u roku SEPT1 i prijavili ste ispit na Hipatiji, molimo Vas da popunite ovu anketu.

Anketa je otvorena do nedelje, 29.08.2021, u 23:59.

Ukoliko se prijavite za polaganje preko ankete, a ipak odlučite da ne izlazite na ispit u ovom roku, molimo Vas da obavestite oba predmetna asistenta putem zajedničkog mejla.