Programiranje baza podataka

Anketa za praktični deo ispita u roku JUN 1

19:25

Ukoliko planirate da izađete na ispit iz PBP-a u roku JUN1 i prijavili ste ispit na Hipatiji, molimo Vas da popunite ovu anketu.

Anketa je otvorena do četvrtka, 03.06.2021, u 12h.

Ukoliko se prijavite za polaganje preko ankete, a ipak odlučite da ne izlazite na ispit u ovom roku, molimo Vas da obavestite oba predmetna asistenta putem zajedničkog mejla.