Programiranje baza podataka

Anketa za teorijski deo ispita u roku JUN 2

13:30

Ukoliko planirate da izańĎete na teorijski deo ispita iz PBP-a, molimo Vas da popunite ovu anketu.

Hvala!