Programiranje baza podataka

Pravila položenih ispita

17:00

Ukoliko ste položili ispit i na rezultatima piše ocena, ta ocena će biti podrazumevano upisana u Hypatiju (nezavisno od toga da li ste ocenu upisali u indeks). Upis ocene u indeks nije obavezan. Ukoliko želite da ponišite ocenu i da polažete ponovo ispit morate o tome poslati mail sa Vašeg alas naloga na nina[at]matf.bg.ac.rs najkasnije tri dana od objave rezultata (osim za jun 1 kada je rok nedelja 27.6.2021.) ili doći uživo na gledanje radova/upis ocena.