Programiranje baza podataka

Anketa za teorijski deo ispita u roku Septembar 1

21:35

Ukoliko planirate da izańĎete na teorijski deo ispita iz PBP-a u roku Septembar 1, molimo Vas da popunite ovu anketu.

Hvala!