Programiranje baza podataka

Anketa za praktični deo ispita u roku SEPT2

09:10

Ukoliko planirate da izađete na ispit iz PBP-a u roku SEPT2 i prijavili ste ispit na Hipatiji, molimo Vas da popunite ovu anketu.

Anketa je otvorena do srede, 15.09.2021, u 23:59.

Ukoliko se prijavite za polaganje preko ankete, a ipak odlučite da ne izlazite na ispit u ovom roku, molimo Vas da obavestite oba predmetna asistenta putem zajedničkog mejla.