Programiranje baza podataka

Anketa za teorijski deo ispita u roku Septembar 2

10:55

Ukoliko planirate da izańĎete na teorijski deo ispita iz PBP-a u roku Septembar 2, molimo Vas da popunite ovu anketu.

Hvala!