Programiranje baza podataka

Prenos bodova u roku Jan1-PS

11:50

U roku Januar1-PS biće omogućen prenos bodova iz prethodnih rokova školske 2020/2021. godine.