Programiranje baza podataka

Anketa za prijavu ispita u roku JAN1-PS

13:45

U ispitnom roku Januar1-PS teorijski i praktični deo ispita polagaće se u istom terminu - u ponedeljak 17.01.2022. u 17h. Ukoliko planirate da izađete na ispit iz PBP-a u ovom roku i prijavili ste ispit na Hipatiji, molimo Vas da popunite ovu anketu.

Anketa je otvorena do utorka, 11.01.2022, u 12:00.

Ukoliko se, nakon popunjene ankete, predomislite za izlazak na neki deo ispita ili ceo ispit, molimo da se javite predmetnim asistentima putem zajedničkog mejla.