Programiranje baza podataka

Spajanje grupa za I smer

19:35

Počevši od 2. sedmice nastave, naredne grupe će imati zajedno časove vežbi:

  • Grupe 3I11 i 3I22 će slušati vežbe ponedeljkom od 8h kod Anje.
  • Grupe 3I12 i 3I21 će slušati vežbe petkom od 8h kod Nikole.

Što se tiče predavanja, sve grupe na I smeru će imati časove ponedeljkom od 14h.

Informacije o pristupanju časovima onlajn se nalaze na početnoj stranici. Naravno, i dalje postoji opcija da dolazite u terminu koji Vam više odgovara.