Prikaži sadržaj

Programiranje baza podataka

Predgovor

Ovaj tekst predstavlja literaturu za časove vežbi za dva kursa “Programiranje baza podataka” na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - prvi je izborni kurs na 3. i 4. godini smera Informatika, a drugi je obavezni kurs na 4. godini smera Računarstvo i Informatika. Knjiga je dostupna u celosti, besplatno, na zvaničnom sajtu koji se može pronaći na adresi https://matf-pbp.github.io/.

Knjiga je koncipirana na osnovu različitih materijala sa časova vežbi koje su držale mnogobrojne kolege sa Katedre za računarstvo i informatiku Matematičkog fakulteta: Nina Radojičić Matić, Ana Vulović, Vesna Marinković i Saša Malkov, uz razne dopune, ispravke i poboljšanja u materijalima od strane autora Nikole Ajzenhamera, Anje Bukurov i Ana Vulović. Knjiga je prateći materijal pre svega studentima koji ovaj kurs slušaju u okviru svojih studija, ali i svima Vama koji biste želeli da se upoznate sa ovom tematikom.

Ova knjiga je podeljena u 5 delova:

Nakon što smo opisali detaljnije sadržaj knjige, trebalo bi da postavimo odgovarajuće pretpostavke pred čitaoce. U ovoj knjizi nisu obrađene naredne teme, te se podrazumeva njihovo poznavanje:

Ovaj materijal ne može zameniti pohađanje vežbi niti drugu preporučenu literaturu. Ovaj tekst je u ranoj fazi formiranja i nije recenziran. Ukoliko ste pažljivi čitalac ove knjige, i ukoliko uočite bilo kakvu grešku ili propust, možete otvoriti primedbu na zvaničnom GitHub repozitorijumu kursa.

Autori